Aanbestedingen

Een helder inschrijvingstraject volgens een gefaseerd plan: dat biedt Topaz Cleaning Consultants u. Op een aantoonbaar onafhankelijke wijze adviseren wij u over de keuze van een schoonmaakbedrijf en verzorgen wij voor u een waterdicht contract. Of wenst u alleen een analyse van uitgebrachte offertes? Ook dat is mogelijk binnen ons flexibele concept.

Contractbegeleiding

Continu´teit in optimaal schoonmaakonderhoud bereikt u met de tijdelijke inzet van contract-begeleiders en interim-managers van Topaz Cleaning Consultants. Veranderingen in de werksituatie, personeelsmutaties of ziekte: allemaal redenen waardoor de aandacht voor het schoonmaakonderhoud vermindert. Met alle gevolgen vandien voor kosten en kwaliteit.

Kwaliteitsmetingen

Periodieke kwaliteitsmetingen voorkomen klachten en verrassingen als het om kosten gaat. Bij onze metingen maken wij gebruik van de kwaliteitsmeetsystemen van de Vereniging Schoonmaak Research. Maar indien de opdrachtgever de voorkeur geeft aan een ander (eigen?) systeem kan dat natuurlijk ook. We zijn in staat om zowel het technische schoonmaakresultaat te meten als het belevingsresultaat bij de gebruikers van een gebouw.

Organisatie-aanpassingen

Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw schoonmaakorganisatie, bestaat er een juiste balans tussen prijs en kwaliteit, worden contracten goed beheerd en kwaliteitssystemen ge´mplementeerd? Deze en ander soort vragen als het om uw schoonmaakorganisatie gaat, beantwoorden we graag. De antwoorden vertalen we in adviezen voor herstructurering. En de herstructurering van uw organisatie, begeleiden we indien gewenst.

Certificering

Certificering is een must voor iedere schoonmaakorganisatie. Topaz Cleaning Consultants begeleidt uw complete certificeringstraject. Inventarisatie, begeleiding van medewerkers en implementatie, tot en met proef-audits en bijstellingen: kortom, van begin tot eind. En natuurlijk onderhouden we het contact met de accreditatie-instelling.

Opleidingen

Onze kennis en kunde delen we graag met u en uw medewerkers. Daarom hebben we een compleet pakket opleidingen op het gebied van schoonmaak en werken we daarin o.a. samen met de Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en Diensten. We verzorgen opleidingen voor uitvoerende medewerkers op het midden en hoger kaderniveau. Maar natuurlijk leveren we ook opleidingen op maat, afhankelijk van uw specifieke bedrijfswensen.